USMLE

 1. Türk Tıp Sisteminde Benzeri Olmayan Pratik Sınav Uygulaması: USMLE STEP 2 CS
 2. Sorularla ABD’de Tıpta Uzmanlık – Bölüm 2 : “Eşleştirme (Match) Süreci”
 3. Sorularla ABD’de Tıpta Uzmanlık – Bölüm #1 : Yol Haritası
 4. Atatürk Tıp & USMER Etkinliği : ABD’de Tıpta Uzmanlık
 5. Trakya Tıp & USMER Etkinliği : ABD’de Tıpta Uzmanlık
 6. Erciyes Tıp & USMER Etkinliği : ABD’de Tıpta Uzmanlık
 7. Samsun Ondokuz Mayıs Tıp & USMER Etkinliği : ABD’de Tıpta Uzmanlık
 8. USMER “Eksper Konsültasyon” (Bireysel Danışma) Servisi
 9. Çapa, Cerrahpaşa ve Bezmialem Tıp Fakülteleri & USMER Etkinliği : ABD’de Tıpta Uzmanlık
 10. USMER KapKon – Tıp Fakültesi Programı
 11. AnkaraTıp & USMER Etkinliği : ABD’de Tıpta Uzmanlık
 12. Başkent Üniversitesi – TürkMSIC – USMER Etkinliği
 13. USMLE’den Uzmanlığa Kadar – Kılavuz
 14. USMER & Gazi Tıp Etkinliği : ABD’de Tıp Uzmanlık “Genel Özet & Soru-Cevap Seansı”
 15. Tıp alanlarında hangi ülkeler daha fazla bilimsel katkı yapıyor? (ilk 100)
 16. 2012 Eşleştirmesi’nde (Match) IMG’lerin yüzde kaçı açıkta kaldı?
 17. ECFMG Sertifikası Sahipleri Birimi (ECFMG Certificate Holders Office) hizmete girdi !
 18. USMLE Strateji Merkezi | Röportaj | Dr.Ulaş Çamsarı
 19. EMSWP nedir?
 20. 2012 Nisan TUS Birincisi’nden Alacağımız Dersler
 21. Fifth Pathway (Beşinci Yol) nedir?
 22. USMER KapKon Hacettepe Tıp’da – MEDISEP işbirliği ile
 23. ABD’de araştırma pozisyonları (research fellowship) nasıl elde edilir?
 24. ABD’deki üniversitelerde asistan doktorların performansı nasıl değerlendiriliyor?
 25. ECFMG sertifikası nedir ve nasıl alınır?
 26. ABD’de tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilmek zor mudur?
 27. USMLE Sınavları nasıl puanlanıyor?
 28. IMED- Uluslararası Tıp Eğitimi Rehberi nedir?
 29. Form 186 ve 183 nedir?
 30. NBME nedir?
 31. FSMB nedir?
 32. Tavsiye Mektubu (Letter of Recommendation) nedir?
 33. ECFMG Sertifikası nedir?
 34. ABD’de intörlük (internship) nedir?
 35. USMLE Step 3 nedir?
 36. USMLE Step 2 CS nedir?
 37. USMLE Step 2 CK nedir?
 38. USMLE Sınavları nedir?
 39. USMLE Step 1 sınavı kaç sorudan oluşur?
 40. ABD’deki Genel Cerrahi Asistanlık Eğitim Programları Tam Listesi
 41. USMLE skorları ne kadar önemlidir?
 42. IMG ne demektir?
 43. USMLE Step 1 ve Step 2 CK istatistikleri
 44. USMLE 2011 yıl sonu değerlendirmesi
 45. USMLE Step 3 nedir?
 46. USMLE Step 2 CK sınavı nedir?
 47. USMLE Step 1 sınavı nedir?
 48. 20 Mayıs – 16 Haziran 2012 Tarihleri Arasında Step 2CS Sınavı Yapılmayacak!
 49. Türkiye’de İngilizce Tıp Eğitimi
 50. USMLE’de 2 Basamaklı Skor ile 3 Basamaklı Skor Arasındaki İlişki
 51. USMLE’de Yeni Sınırlama
 52. USMER 4.KapKon & Bireysel Analiz Programı
 53. USMLE Sınavlarının Tekrarlanması Sürecinde Değişiklik
 54. Klasik bir “görüşme günü” nasıl olur?
 55. ABD’de ihtisas yapmanın OLUMSUZ yanları nelerdir?
 56. USMLE, ECFMG ve Amerika’da tıpta uzmanlık ile ilgili aklınıza gelebilecek tüm soruların yanıtları
 57. USMLE Step 2 CK Soru Formatında Değişiklik
 58. USMLE Step 2CK Soru Sayısında Değişiklik
 59. USMER Soru Şelalesi’nden akan ilk 10 soru
 60. ECFMG sertifikasi nedir ve nasıl alınır?
 61. Türkiye’deki asistan hekimler ve çalışma koşulları
 62. USMLE Skor Bildirme Sistemi Değişiyor !
 63. Gözlemcilik (Observership) ve benzeri deneyimler sırasında ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi
 64. Beyin göçünün sebebi nedir?
 65. USMLE Step 1 ve Step 2 CK sınavlarına nasıl başvurulur ve nerelerde girilebilir?
 66. ABD’de asistan hekimler, malpraktis ve kariyere potansiyel etkileri
 67. El Hijyeni Konusunda NEJM Dergisinin Yayınladığı Güncel Video Hepimizin İşine Yarayabilir…
 68. ABD’de araştırma pozisyonları (research fellowship) nasıl aranmalıdır, nelere dikkat edilmelidir?
 69. USMLE Step 2 CS (Clinical Skills) sınavında kişinin ingilizceye hakimiyeti değerlendirilen bir kriter midir?
 70. ECFMG sertifikalandırma süreci (gerekli olan tüm USMLE sınavlarının tamamlanması) en iyimser koşullarda ne kadar bir süreyi kapsamaktadır?
 71. “Pre-Match” (eşleştirme öncesi) peryot ne demektir?
 72. Dekan Mektubu (dean’s letter) nedir ve alınırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar nelerdir?
 73. USMLE sürecine genel bakış ve başvurular
 74. USMLE sınavını kazanmak için çalışalım ama nasıl?
 75. Türkiye’de bir tıp öğrencisi ABD’de uzmanlık ve USMLE yolunda nasıl bir strateji izlemelidir?
 76. Türkiye’deki tıp fakültesi performansı ve içeriğinin ABD’de asistanlık (residency) başvuru sürecine etkisi nedir?
 77. ABD’DE TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNE TÜRKİYE’DEN GENEL BAKIŞ – İlk basamak “USMLE Step 1” mi?