Nis 072013
 

2012 Nobel Ekonomi ödülünü ‘dengeli dağıtım teorisi’ ile ortaklaşa kazanan Roth ve Shapley’nin bu fikrinin eşleştirme(match) sisteminde nasıl kullanıldığını anlamak için dikkatlerinize getiriyoruz. Roth bu algoritmanın hekimlerin programlara yerleştirilme sürecine uyarlanması için NRMP ile de ortaklaşa çalışmıştır. ~USMER~

Aşağıda baloya gidecek olan 4 bay  ve 4 bayanın oluşturduğu bir grupta eşleştirmelerin tercih esasına göre yapılışı ve algoritmanın uygulanışı anlatılmıştır.

E K
Hasan Pelin
Kaan Buket
Deniz Ceren
Mert Gül

 

Eşleştirme tercih sırasına göre yapılacağından hem bayanlardan hem erkeklerden son kararları liste şeklinde istenmiştir.

Kaan Mert Hasan Deniz
Ceren Ceren Ceren Buket
Buket Gül Pelin Gül
Pelin Gül Pelin
Buket Ceren

 

Görüşmelerden sonra tercihler yukardaki gibi olmuştur.

Kaan: Seçileceğinden emin olduğu için sadece 2 tercih yapmıştır. Bu yaklaşım NRMP sistemi için akılcı değildir, adayın şansını azaltır. Eşleşemeyen adaylar genelde eşleşen adaylara göre daha kısa liste ile başvurularını tamamlarlar.

Mert: Daha önceki arkadaşlıklarına güvenerek ilk sıraya Ceren’i yazmıştır ve Ceren de Mert’e söz verdiği için fazladan sadece 2 tercih daha yapmıştır. Fakat bu tür taahhütler bağlayıcı olarak hiçbir zaman kabul edilmemelidir.

Hasan: Tüm tercihlerini düşünerek yapmıştır.

Deniz: Tüm tercihlerini düşünerek yapmıştır. NRMP sistemin maksimum düzeyde kullanılmasını tavsiye eder.

Ve bayanlar da kendi listelerini en sonda sunarlar.

Ceren Gül Pelin Buket
Mert Kaan Kaan Deniz
Deniz Deniz Hasan Mert
Kaan Hasan Deniz Kaan
Hasan Mert Mert Hasan

 

Eşleştirme algoritmasının işleyişi ise şu şekilde işlemiştir;

Kaan Ceren’le geçici olarak gidiyor gibi duruyor, 1 kişilik kontenjan doldu
Mert Mert de Ceren’i tercih etmiş, bu durumda Ceren’in tercih listesinde Mert daha üst sırada olduğu için Mert seçiliyor
Kaan Kaan Mert tarafından yerinden edildiği için 2. tercihine bakılıyor, geçici olarak Buket ile eşleşiyor
Hasan İlk tercihi Ceren fakat Mert Ceren’in listesinde daha yukarda olduğu için 2. tercihine bakılıyor. Hasan Pelin ile geçici olarak eşleşiyor
Deniz İlk tercihi Buket fakat Kaan geçici olarak Buket ile eşleşmişti. Bu durumda Buket’in tercih listesine bakılıyor, Deniz daha üst sırada olduğu için Buket ile o gidiyor
Kaan 3. tercihi olmadığı için eşleşemeden kalıyor

 

Yani;

Kaan XX
Mert Ceren
Hasan Pelin
Deniz Buket
XX Gül

 

Burda dikkat edilmesi gereken nokta en başta 4 bay için 4 bayan var iken eşleştirme algoritması sonucunda Kaan ve Gül’ün eşleşememesi olmuştur. Program ve adayların listelerini kısa tutmaları istenilen sonuçların elde edilememesine yol açabilmektedir.

Bu yüzden;

*Adaylar ve programlar sıralama yaparken hakiki tercihlerini belirtenlere öncelik vermelidir.

*Adaylar makul düzeyde kabul edecekleri tüm programları tercih listelerinde belirtmelidir.

Ek kaynak: http://www.nrmp.org/res_match/about_res/algorithms.html

Not: Bu yazıda örnek verme amacı ile kullanılan isim ve olaylar tamamen hayal ürünüdür.

Hazırlayan: Denizhan Özdemir 

 

 

 

 

 

 

 Posted by at 13:30

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)