Oca 072013
 

Hasta ile görüşme yapma ve gerekli bilgiyi alabilme becerisinin test edildiği ikinci basamak klinik beceriler sınavında, hasta notu yazmayla ilgili önemli bir noktayı dikkatinize getiriyoruz. ~USMER~

cs

 

Standart hasta görüşmesinin uygulandığı ikinci basamak klinik beceriler sınavında ( step 2 cs) yeni değişiklikler Haziran 2012‘den itibaren uygulanmaya başlandı.

Adaylar hasta hikayesini almakla, yapılan fizik muayene sonucundaki bulgularını not etmekle ve düşündükleri 3 ayırıcı tanıyı en olası olandan en aza doğru sıralamakla yükümlüdürler. Bu ayırıcı tanıları kendi muayenelerindeki pozitif ve negatif bulgularla desteklemelidirler.

Örnek hasta notları ve pratik kaynaklarına http://www.usmle.org’den ulaşabilirsiniz.

Hazırlayan: Denizhan Özdemir

 

 

 

 Posted by at 20:46

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)