Ağu 272012
 

 

Step 1, Step2 CK ve Step 3 sınavlarında yanıtlarınız bilgisayara kaydedilir ve test tamamlandığında skorlama için NBME (National Board of Medical Examiners)’a gönderilir. Testteki doğru yanıtlarınız üç haneli bir puan sonucuna dönüştürülür ve bu da onunla ilişkili iki haneli puanda karşılığını bulur. Her iki skorlama da sizin sonucunuzu yansıtan puanları gösterir ve başvurduğunuz kuruma gönderilir.

Üç haneli skorlama sistemi esasında istatistik programlarının kişiye vermiş olduğu bir puandır. Böylelikle farklı yıllarda farklı sınavlardan alınmış aynı iki puanın, kişinin bilgi ve performansı anlamında aynı anlama gelmesi sağlanır. Üç haneli sistemde skorların çoğu 140 ve 260 arasında değişir. Mesela kişi step 1den 200 almışsa, aynı stepten başka bir tarihte 200 alan kişiyle aynı derecede performans göstermiştir. Bu notlandırma sisteminin en önemli özelliği, geçme-kalma puanları değişse dahi kişinin eski yıllarda girdiği sınavlardaki performansının hala doğru değerlendirebilmesidir. ABD’deki akredite edilmiş tıp fakültelerine bakıldığında, ilk kez sınava giren öğrencilerin ortalama puanı 215 ile 235 arasında 20 standart sapma ile değişmektedir. Sonuç kâğıdınızda stepin güncel ortalama puanı ve standart sapması da yer alacaktır.

Sanılanın aksine iki haneli skor bir persantil belirteci değildir. Bu puan üç haneli skorunuz üzerinden belirlenir. Bu skorun var oluş amacı aslında bazı otoritelerin sınavlardan geçme notu olarak iki haneli puanda 75’i kabul etmesidir. Kurumların bu gereksinimini karşılamak için üç haneli notunuzun yanında bir de iki haneli bir puan eklenir. İki haneli skorunuz, minimum geçme notu her zaman 75’e denk gelecek şekilde hesaplanır. İki haneli ve üç haneli skorlar arasındaki ilişki her sene değişen “skor dönüşüm tablosu”ndan belirlenir. Örneğin 1 Ocak 2010 – 30 Eylül 2011 tarihleri arasında yapılan Step 1 sınavında 2 haneli minimum geçme notu olan 75’in 3 haneli sistemdeki karşılığı 188 puan idi. 229 puan ve üzerinde alan herkese ise ikili sistemde en yüksek not olan 99 verilmekteydi. Bu tablo ve minimum geçer üç haneli not her sınavda değişir; değişmeyen tek şey ise iki haneli geçer notun hep 75 olması ve lisans veren otoritelerin de her sınavda adaylarda buna bakmasıdır. Ancak, Temmuz 2011’den beri ERAS üzerinden bildirilen USMLE transkriptleri 2 haneli skoru barındırmamaktadır.

Anlaşılması gereken bir diğer önemli nokta da USMLE skorlarıyla beraber persantillerin verilmemesidir. Persantil gibi normatif datalar yanlış yorumlamalara daha açıktır; çünkü sınava giren insan grubu değiştikçe persantil değeri ile adayın kabiliyeti ve bilgi düzeyi ilişkisi farklılaşır. Ayrıca datanın sınava girenler arasında sıralama yapmak veya adayları birbiriyle karşılaştırmak maksadıyla düzenlenmesi USMLE’nin primer hedeflerinden değildir. Sınav skorunun gerçek amacı adayın geçmek için minimum gerekliliklere sahip olup olmadığını lisans veren otoriteye bildirmektir. Bu nedenlerden ötürü USMLE adayların persantillerini/sıralamalarını sunmaz.

Step 2 CS (Clinical Skills) ise diğer steplerden çok daha farklıdır ve sonuçları puanlarla değil, yalnızca “geçti/kaldı” şeklinde duyurulur. Kliniğe gelen standart bir hastaya olan yaklaşımınızı değerlendiren bu sınavda sonucunuz belirlenirken öykü ve fizik muayene bulgularından çıkarımlarınız, sunduğunuz ayırıcı tanılar ve tanı amaçlı planladığınız testler göz önüne alınır. Burada adaylar üç ayrı alt başlıkta değerlendirilir: “Integrated Clinical Encounter(ICE)”, “Communication and Interpersonal Skills (CIS)” ve “Spoken English Proficiency (SEP)”. Sınavdan geçti sonucu alabilmeniz için bunların her birinin aynı sınavda geçilmesi gerekmektedir. ICE başlığı altında kişinin öykü ve fizik muayene ile verileri toplayabilmesi ve bu bulgularını bir hasta notu yazacak şekilde özetleyebilmesi değerlendirilir. CIS başlığı altında ise iletişim ve sorgulama beceriniz, bilgi sunma beceriniz ile profesyonel yaklaşımınız standard hasta tarafından değerlendirilir. Hastanız elindeki skala üzerinden size not verir. SEP komponenti ise İngilizcenizin anlaşılır oluşunu ve hasta-doktor diyalogunda dilin doğru ve etkili kullanımını (telafuz, sözcük seçimi ve cümlelerinizin tekrar gerektirmeyecek netlikte olmasını) değerlendirir. Bu son kısım da hastanın kendisi tarafından değerlendirilecektir.

 

Hazırlayan : Caner SAYGIN

KAYNAKLAR: 2012-Bulletin

www.usmle.org

http://en.wikipedia.org/wiki/USMLE

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)