Ağu 272012
 

ABD Yolunda Sunulacak olan CV (Curriculum Vitae) Neleri İçermelidir, Nasıl Yazılmalıdır?

 ABD residency programlarına başvurularda ERAS adlı sistem adaylara CV bilgilerini doğrudan programa girmelerini sağlar. Dolayısıyla yazı tipi, boyutu, kenar boşlukları gibi hususlardaki farklılıklar ortadan kaldırılmış olur. Ancak profesyonelce hazırlanmış bir CV, 1 dk’da sunulan kısa bir hasta anamnezi gibidir, ve residency yolundaki pek çok aşamada gerekli olacaktır. Öncelikle, referans mektubu istediğiniz kişiler sizden kendilerine referans olması açısından CV’nizi isteyebilirler. Aynı zamanda,  görüşmelere gittiğinizde sizden CV’nizin bir kopyasını sunmanız istenebilir. Dolayısıyla, her ne kadar başvurularınızda kendi hazırladığınız CV doğrudan gerekli olmasa da, diğer pek çok işlem için iyi hazırlanmış güzel bir CV’nizin olması gerekecektir.

 

İyi bir CV’de bulunması gerekenler 8 başlık altında toplanabilir:

  1. İsim ve Adres: Başvurularınız, dekan mektubu, transkriptler ve matching aşamalarında geçen isminiz hep aynı olmalıdır. Ayrıca adres, telefon numarası ve e-mail adreslerinin de eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir. Eğer görüşmeler sürecinde bu adreste bulunmayacaksanız, ikinci bir adres ve telefon da vermeniz uygun olacaktır. Hangi ülkenin vatandaşı olduğunuzu ve vize durumunuzu da bir IMG olarak belirtebilirsiniz.
  2. Amaçlar: Asistanlık ve sonrasındaki kariyerinizle ilgili hedeflerinizi belirten, bir cümleden oluşan bir ifadedir bu. Belirtilmesi yalnızca kariyer planlarınız residency direktörü tarafından bilinmiyorsa gereklidir (ör. Ortopedi ve Traumatoloji asistanlığından sonra el cerrahisinde yan dal ve akademik hayat)
  3. 3.       Eğitim: Tıp eğitimi sürecinizi içerecek bir bölümdür. İki ünvanınız varsa (MD/PhD gibi) bu daha güzel bir etki bırakacaktır. Eğitim aldığınız yerin ismi, bölümünüz, başlama tarihi, elde edilen derece ve mezuniyetteki başarınız (örn. graduated with honors) burada yer alacaktır.
  4. 4.       Honors (Derece&Başarılar): Tıp fakültesi yıllarında edinilen her türlü ödül veya burslar yazılmalıdır. Eğer okul başarınız ve board sınavlarındaki başarınız yüksekse bunları da board skorlarınızla beraber yazabilirsiniz.
  5. 5.       Yayınlar: Basılmış olan veya submit edilmiş olan her türlü makale ve abstract belirtilmelidir. Yayınlar detaylı bir şekilde bibliografik referans formatına uygun bir şekilde yazılmalıdır. Ayrıca kongre bildirileri (sözlü sunum/poster sunumu) de ayrı kategoriler halinde yazılmalıdır.
  6. 6.       Diğer aktiviteler: Tıp fakültesinde ve daha sonrasında içinde yer aldığınız uzun soluklu aktiviteleri belirtiniz. Bu başlıkta halk sağlığı hizmetleri, öğrenci organizasyonları, gönüllü çalışılan sosyal hizmet alanları yer alacaktır.
  7. 7.       İş Deneyimi: Tıbbi alandaki her türlü iş deneyimi, ücretli veya gönüllü olarak yer alınan her türlü iş pozisyonu tarihleriyle belirtilmelidir.
  8. 8.       Kişisel: Hobileriniz ve ilgi alanlarınızı yansıtır. Ayrıca sizi ön plana çıkartacak diğer beceriler (örn. yabancı dil eğitmenliği, sağar dili bilmek, bilgisayar becerileri) de eklenmelidir.

 

Tıpdışı alanlardaki CV’lerde bireyler referanslarıyla ilgili bilgileri de CV’lerine eklerler. Ancak tavsiye mektupları sizin başvuru sürecinizin kardinal bir ögesi olduğundan medikal CV’lerde referansları belirtmeye gerek yoktur. Fakat size referans olan kişiler alanlarında çok ön sıralarda gelen, herkes tarafından tanınan kişilerse onları yazmanız yardımcı da olabilir.

Bazı bilgiler profesyonelce hazırlanmış bir medikal CV’de gereksizdir. Bunlar doğum yeriniz, medeni durumunuz, aile bireylerinizin isimleri ve lise eğitiminiz ile lisede aldığınız ödüllerdir.

CV’ler genellikle isim/adres bilgileriyle başlar, eğitim bilgileriyle devam eder ve kişisel bilgilerle sona erer. Ortada yer alacak diğer başlıkları sizi ön plana çıkartacak kategorileri öne alıp, çok da dolu dolu olmayanları sonlara atarak düzenleyebilirsiniz. Yazarken yazım ve noktalama kurallarına titizlikle uymanız gerekir. Başlıklarda kullanılacak yazı boyutu 14, düz kısımlarda 12 olmalıdır. CV’nin iki sayfayı geçmemesi daha iyi olacaktır ve birinci sayfadan ikinciye geçerken oradaki kategoriyi ikiye bölmemeye özen gösterilmelidir. Yazıların altını çizmemek ve CV’yi laser yazıcıda yazdırmak da önemli noktalardır.

CV hazırlarken yapılabilecek en büyük hatalar arasında CV’yi elle yazmak veya hatalı bölümleri kalemle düzeltmek, yanlış veya abartılı bilgi vermek, iki sayfadan uzun bir CV hazırlamak, gramer ve yazım hatalarının çok yoğun olması, akıcı olmayan zayıf bir metin halinde yazılmış olması sayılabilir. Eğer çıktısı alınmış olan CV’nizde yanlış bulursanız, ufacık bile olsa düzeltme yapmayıp yeni bir CV bastırmak gerekecektir. Ayrıca residency direktörlerinin sunduğunuz bilgileri doğrulamak konusunda çeşitli yöntemleri olduğundan verdiğiniz sahte bilgiler size çok büyük eksiler olarak dönecektir. Eğer CV’nizi üç sayfaya çıkarmanıza değecek kadar kaliteli ve güzel yayınlarınız yoksa, iki sayfayı geçen CV’ler pek hoş durmayacaktır.

 

Hazirlayan : Didem Uzunaslan

 

Kaynak: First Aid for The Match

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)