Haz 012012
 

Beşinci yol programı 1971 yılında Amerikan Tıp Derneği (American Medical Association veya AMA) tarafından oluşturulan, Amerika dışındaki tıp fakültelerinde dört senelik bir eğitimin ardından, bir Amerikan tıp fakültesinde klinik eğitimi tamamlama olanağı veren, dolayısıyla, Amerikan ihtisas sistemine girmeyi mümkün kılan, diğer deyişle, Amerika’da tıp mesleğini icra etmeyi kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir program olarak tasarlanmıştı.

Beşinci yol programına başvurmak isteyen öğrenciler dördüncü seneleri dolmadan, Amerikan Uluslararası Tıp Fakülteleri Mezunları kuruluşu (Educational Graduates for Foreign Medical Graduates veya ECFMG)ye önceden bunu bildirmek, bir tıp fakültesinde beşinci yol programına kaydolmak yoluyla bunu başarabilmekteydi.  Türkiye’de geçen intörnlük senesi gibi, son intörnlük senesini tamamlamadan, aday öğrenci beşinci yol programı kapsamında eğitim alacağı tıp fakültesine gidebiliyordu.  Özetle, Amerikan Tıp Öğrencisi gibi match’e, ancak ayrı bir kategoride girme fırsatını sunan bir program olarak uygulanmaktaydı.

2009 yılından itibaren ECFMG Beşinci Yol programlarına öğrenci alınmayacağını ilan etmiştir. 2009 yılından önce Beşinci yol programı kapsamında eğitim almış ve Amerika’da tıp mesleğini icra etme hakkını edinmiş olan bireylerin 1 Ocak 2017 tarihine kadar Step 3 sınavına girmeleri gerekmektedir,  beşinci yol programı kapsamında aldıkları eğitim geçersiz sayılacaktır.

Hazırlayan : Emir Charles Roach

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)