Nis 212012
 

IMED, bulundukları ülkelerin uygun makamları tarafından onaylanan uluslararası tıp okullarıyla ilgili güncel ve doğru bilgiler içeren, ücretsiz internet tabanlı bir kaynaktır.

İbn-i Sina Tıp dizinleri (Avicenna directory) ile birlikte Imed, tıp çalışanları tarafından kullanılan tıp fakültesi veritabanlarından biridir. Bu gibi veritabanları ECFMG ve FAIMER gibi kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır ve bu iki kurumun işbirliğiyle yayınlanmaktadır.

FAIMER bir denklik(akreditasyon) kurumu değildir, bu nedenle bir tıp fakültesinin Imed’de yer alması, akreditasyon ya da FAIMER tarafından onaylanmış olduğu anlamına gelmez.

İbni Sina Dizinler projesi dünya çapında tıp fakültesi, eczacılık okulları, halk sağlığı ve diğer akademik sağlık mesleği eğitim kurumlarını içeren bir kamu veritabanıdır. Ibni Sina Dizinleri, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME) işbirliğiyle Kopenhag Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Bu küresel tıp dizini adını; (İbn-i Sina) 11. yüzyıldaki bir acem hekimden (aynı zamanda filozof) almıştır.

ATUS (USMLE) başvurusu için, bir tıp fakültesinin IMED’de yer alması zorunluluktur. Bir tıp fakültesinin Imed’e kabul edilebilmesi için FAIMER’in  Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi o kurumu tanıyan milli kuruluşlardan onay alması gerekir.

Imed’de yer alan bilgiler:

 

Tıp Fakültelerinin şu anki ve eski resmi isimleri,

Tıp fakültesinin bağlı olduğu üniversitenin ismi (varsa), okulun adresi, telefon / faks numaraları, e-posta adresi,

Tıp Fakültesi internet adresi,

Mezuniyet unvanı (şu anda tıp fakültesi veya üniversite tarafından verilen tıp unvanı), Mezuniyet yılı (bu tıp fakültesinin bulunduğu ülkedeki kurum tarafından tanındığı yıldır. Bir tıp fakültesi1953 yılının öncesinde kabul edilmiş olsa da, Imed genellikle sadece 1953 yılından başlayarak mezuniyet yılı bilgilerini verir),

Eğitime başladığı yıl,

Öğretim Dili,

Müfredat Süresi,

Giriş sınavı şartı

Yabancı uygunluğu (ulusal olmayan)

Toplam öğrenci sayısı

Ayrıca coğrafi bölge, ülke, okul adı veya okulun bulunduğu şehir gibi bilgilerle detaylı arama Imed içinde yapılabilir.

Bir tıp fakültesinin IMED Veritabanında er alıp almadığını tespit edebilmek için n şu bağlantıya ulaşabilirsiniz :

https://imed.faimer.org/

Hazırlayanlar : Rıdvan Özdede, Didem Uzunaslan

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)