Mar 132012
 

Ph.D ( PhD, D.Phil., DPhil ), açılım olarak “Doctor of Philosophy”dir. Buradaki “Philosophy” ile, bildiğimiz modern Felsefe değil, eski Yunanca’daki karşılığı olan ‘Bilgelik sevgisi’ kastedilir. Doctor of Philosophy, pek çok üniversite tarafından belli alanlarda verilen ve mezuniyet sonrasında alınan akademik bir ünvandır. Bu ünvanın alınışı ülkeden ülkeye değiştiği gibi, okuldan okula hatta bazen süpervizörden süpervizöre de değişiklik gösterir. Çoğu Ph.D. Programı, belli bir çalışma süresi, seçilen alana ait kapsamlı sınavlar ve bir doktora tezi teslimini içermektedir. Örneğin, Amerika, Kanada ve Danimarka’daki bazı okullarda Ph.D. unvanı için yapılacak araştırmaya ek olarak bir çeşit ödevlendirme de şart koşulur. Orta ve Kuzey Avupa’nın çoğunda ise Ph.D ünvanı verilecek kişilerde, “Master” ünvanına denk olan bir ünvan istenir. Bazı ülkelerde Ph.D adayı kişi, tezini sunmadan önce ortalama 2-3 yıl tam zamanlı olarak çalışmak yükümlülüğündedir. ABD’de Ph. D. Programları, “Bachelor”  ünvanından sonra, seçilen alana göre 4 ila 8 yıl arasında değişen bir süreci kapsar. Lisans eğitimi gibi bir eğitim olmadığından, kişiden kişiye bitirme süresi değişir, ancak bazı yerler, eğitimi 10 seneyi aşmış olan kişilerin Ph.D. ünvanını reddedebilmektedir. Ortalama olarak, ABD’de bir Ph.D. programına başlayan kişilerin %57’si 10 yıl içinde eğitimini tamamlarken, yaklaşık %30’u ayrılıyor ya da atılıyor. Bazı yerler Ph.D öğrencilerinin çalışmalarına sıcak bakmayıp, okul ücretinden muaf tutarak, yıllık bir miktar burs verebiliyorken, bazı üniversitelerde ise Ph.D. öğrencileri araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olarak çalışabiliyorlar. Ph.D adayı olan kişi, genellikle bir tez hazırlar ve bazı ülkelerde aday heyetin karşısına çıkmadan  önce tezinin savunmasını yaparken, bazı ülkelerde ise hazırlanan tez, oluşturulan heyetin incelemesine sunulur. Uzaktan eğitimin ve elektronik öğrenme teknolojilerinin gelişmesiyle ise, şu an bazı ülkeler, ‘kısmi zamanlı uzaktan eğitim modeli’yle öğrenci kabul edebilmektedir.

 

Hazırlayanlar : Didem Uzunaslan, Cansın Yılmaz

Sorry, the comment form is closed at this time.