Mar 122012
 

BMBS (Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery), (Medicinæ Baccalaureus, Baccalaureus Chirurgiæ) ,MB BChir, BM BCh, MB BCh, MB ChB, MB BS, BM, BMed, MBBS, Türkçe karşılığı=TABABET UZMANLIĞI

İngiltere ve ekolündeki tıp fakültelerinden mezun olanların aldığı ilk meslekî (tababet ve cerrahî) mertebedir. Tanımı iki ayrı dereceymiş gibi bir izlenim verse de aslında tek derecedir, tek seferde verilir. (ör. BM hem BS sayılır hem de cerrahî mesleğini icra edebilir.)  Tababet uzmanlığını kazanmış kişiler de Dr. ünvanını almaya hak kazanmışlardır.

 

Hazırlayan : Mehmet Rıdvan Özdede

 

Sorry, the comment form is closed at this time.