Şub 252012
 

“USMLE Step 2 CK (Clinical Knowledge)” sınavı, klinik bilimlerin test edildiği, içeriği Amerika Birleşik Devletleri sınırları içindeki tıp fakülteleri öğretim üyeleri tarafından hazırlanan bir sınavdır. USMLE Step 2 CK sınavı, tüm USMLE sınavlarından ikincisidir ve kendi içinde de iki kısma ayrılmaktadır. Step 2 sınavının ilk kısmı klinik bilgileri sınayan sadece teorik bir sınav iken, Step 2 CS (Clinical Skills), klinik bilgilerin pratik uygulanmasını (hasta muayenesi gibi) sınayan teorik ve pratik bilgileri beraber sınayan bir sınavdır. Step 2 CK, teorik sınavı, en genel açıdan, hastalıkların mekanizmalarını, etyoloji, patofizyoloji ve tedavi modalitelerini içermektedir.  Bu sınavda test edilen hastalık kategorileri, USMLE Resmi sitesinde açıklandığı şekliyle aşağıdaki gibidir :

 • Genel prensipler
 • İmmunolojik hastalıklar
 • Kan ve Kan yapıcı organ hastalıkları
 • Psikiyatrik hastalıklar
 • Sinir sistemi ve özel duyu sistemleri hastalıkları
 • Kardiyovasküler hastalıklar
 • Solunum sistemi hastalıkları
 • Beslenme ve Sindirim sistemi hastalıkları
 • Jinekolojik hastalıklar
 • Böbrek, üriner ve erkek üreme sistemi hastalıkları
 • Hamilelik, Doğum ve Puerperium hastalıkları
 • Deri ve Subkutan Doku hastalıkları
 • Muskuloskeletal sistem ve Bağ Doku hastalıkları
 • Endokrin ve Metabolik Sistem hastalıkları
 • Konjenital Anomaliler
 • Perinatal Dönem Hastalıkları
 • Hastalık olarak tarif edilen tüm durumlara ait bulgu ve belirtiler
 • Yaralanma ve Zehirlenme

 

USMLE Step 2 CK sınavı, Step 1 sınavı gibi teorik bir sınavdır ve dünyanın bir çok merkezinde bilgisayar aracılığı ile uygulanmaktadır. Türkiye’de sadece Ankara Amerikan Kültür Derneği’nde uygulanmaktadır. USMLE Step 2 CK sınavında yaklaşık 352 çoktan seçmeli soru sorulur. 1 saatten oluşan 8 ayrı blok şeklinde uygulanır. Sınav sorularına ayrılan süre yaklaşık olarak toplam 480 dakikadır, parçalara bölünerek kullanılabilecek yaklaşık 45 dakika mola süresiyle beraber, sınav yaklaşık 9 saat sürmektedir.  Başvurusu kabul edilen adaylar, internet üzerinden sunulan takvim sistemleri ile tercih ettikleri hafta içi herhangi bir günde sınava girebilirler.

 

Hazırlayan : Ulaş Çamsarı

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)