Şub 262012
 

“Fellowship” (yandal) kelimesi ABD içinde birçok anlamlara gelebilse de  klasik anlamda “fellowship” denildiği zaman  ABD’de ACGME tarafından akredite edilmiş asistanlık (residency) dönemini tamamlamış (iç hastalıkları, pediatri, genel cerrahi vb.) hekimlerin ortalama 1 ila 3 yıl süreçli olarak daha spesifik uzmanlık eğitimi (pediyatrik nefroloji, nakil cerrahisi vb.) aldıkları dönem anlamına gelir.  Yandal eğitimi alan bu doktorlara ise “fellow” (Yandalcı) denir. Yandal eğitimini tamamlamış kişi, hiçbir doktorun denetimi zorunluluğu olmadan görevini yerine getirebilir. Örneğin, dahiliye için 3 yıl “residency” döneminden sonra, seçilen yandala göre 1 ila 3 yıl arasında değişen yandal eğitimi alınabilir.  Türkiye’de ve ABD’de “fellowship” kelimesi farklı anlamlara gelebilmektedir. Örneğin Türkiye’de Kardiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları bölümleri, dahiliyenin bir yandalı değilken, Amerika Birleşik Devletlerinde dahiliyenin akredite birer yandalıdır. Örnek olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nde, dahiliyenin yandalları ve ortalama yandal süreleri şöyledir:

-Alerji ve Immünoloji (2yıl)

-Kardiyoloji (3-5 yıl)

-Endokrinoloji (2-3 yıl)

-Gastroenteroloji (2-3 yıl)

-Geriatri (1 yıl)

-Hematoloji (2 yıl)

-Enfeksiyon Hastalıkları (2-3 yıl)

-Nefroloji (en az 2 yıl)

-Onkoloji (2yıl)

-Göğüs Hastalıkları (2-3 yıl)

-Romatoloji (2-3 yıl)

-Sporcu Tıbbı (1 yıl)

-Ergen Tıbbı (1-3 yıl)

Çift Yandal (Combined Fellowship), bazı yandalların, başka bir yandalla birlikte alınabildiği programlara çift yandal denir. Hematoloji/Onkoloji,  Göğüs Hastalıkları/Yoğun Bakım vb gibi…

 

Hazırlayanlar : Didem Uzunaslan, Cansın Yılmaz

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)