Şub 252012
 

ACGME (Accreditation Council for Graduate Medical Education), Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi,  Amerika Birleşik Devletleri sınırları içindeki tıp uzmanlık eğitim programlarını (asistanlık ve yandal) değerlendiren ve akreditasyonlarını sağlayan, kar amacı taşımayan özel bir konseydir.

ACGME 1981 yılında akademik tıp camiası içerisinde bağımsız bir akreditasyon kurumu olması gerektiği yönünde alınan ortak bir karar sonucu kurulmuştur. ACGME’nin amacı asistan hekimlerin eğitimlerini denetlemlek ve ilerletmek yoluyla sağlık hizmetlerini iyileştirmek ve geliştirmektir. 2008-2009 eğitim dönemi itibariyle ACGME tarafından akredite edilmiş olan 130 uzmanlık ve yandalın teşkil ettiği 8,734 program mevcuttur ve tam zamanlı veya yarı zamanlı asistan hekimlerin sayısı 109,482 ‘dur.

ACGME bünyesinde çalışan 28 değerlendirme komitesi vardır. [26 Uzmanlıktan her biri için bir adet, özel bir senelik geçiş sene (transitional year) program için bir adet, kurumsal değerlendirmeler için 1 adet].  Her değerlendirme komitesi 6-15 gönüllü hekim tarafından teşkil edilmektedir. Uzmanlık değerlendirme komitelerinin üyeleri Amerikan Tıp Derneği (AMA) Tıp Eğitimi konseyi tarafından ve ilişkili uzmanlık kurulları ve dernekleri tarafından atanmış üyelerden oluşur. Kurumsal değerlendirme komitesi ve Geçiş Senesi Komitesi ACGME Yönetim Kurulu tarafından atanır ve Yürütücü Kurul tarafından onaylanır.

ACGME’nin üye kuruluşları Amerikan Tıp Uzmanlıklar Kurulu (American Board of Medical Specialties (ABMS)); Amerikan Tıp Birliği (American Medical Association (AMA)); Amerikan Tıp Fakülteleri Birliği (Association of American Medical Colleges (AAMC)); Amerikan Hastalıkları Birliği (American Hospital Association (AHA)), ve Tıpta Uzmanlık Dernekleri Konseyidir (Council of Medical Specialty Societies (CMSS)). Üye kuruluşların her biri 2 asistan üyenin, 3 program direktörünün, değerlendirme komiteleri konseyi başkanının, bir ile 4 arasında değişken görevli direktörün ve oy hakkı olmayan bir federal temsilcinin bulunduğu yönetim kuruluna dört üye atama hakkına sahiptir.

 

Hazırlayan : Emir Charles Roach, Ulaş Çamsarı

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)