Kas 232011
 

HEKİME YÖNELİK ŞİDDETTE HUKUK YETERSİZ KALIYOR

Sayın Meslektaşımız,

Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hızla artmaya devam ediyor. Bu şiddetin temelinde siyasi iktidarın ve özellikle Sağlık Bakanı’nın sağlıkçılara karşı yürüttüğü, hekimlik mesleğini değersizleştirici ve hekimleri aşağılayıcı, hedef gösterici tavırları (mobbing) önemli rol oynamıştır ve oynamaktadır.

Şiddetle ilgili dava süreçlerine bakıldığında hukukun şiddete uğrayanların kişisel haklarını yeterince korumadığı görülmektedir. Dava sonuçlarındaki düşük ceza uygulaması, cezaların tecil edilmesi ve hükmün açıklanmaması gibi sonuçlar toplumda şiddet uygulayanlara yönelik cezaların caydırıcı özelliğini ortadan kaldırmakta, engel olmaktadır.

Şiddet uygulayanların cezasız kalması, hak ettiği cezayı almaması hekimlerde şiddet karşısında “nasıl olsa ceza almıyorlar, bir şey olmuyor” duygusunu oluşturmuş ve bunun sonucu olarak karşılaştıkları şiddet olaylarında hekimlerin şikayetçi olmama durumunu ortaya çıkarmıştır.

İstanbul Tabip Odası olarak hekimlere yönelik şiddetin önlenmesi yönünde bir dizi çalışma yürütürken şiddete uğrayan tüm hekimlere de her türlü hukuksal destek sunulmaktadır. (Hukuksal takibimiz altında olan şiddet olaylarıyla ilgili rapor ektedir).

Konuyu dikkatinize sunarken, hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kişisel ve mesleki olumsuzluklarının yanı sıra toplum sağlığına da önemli oranda olumsuz etki ettiğinin altını bir kez daha belirtiriz.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI

EK-HUKUK RAPORU

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)