Eyl 112011
 

Kontekse dayalı olan/olmayan kültürler (High context-Low context cultures):

‘Low context’ diye tabir ettiğimiz, kontekse—yani bahsi geçen,sözü edilen konuya—dair dayanağı fazla olmayan kültürlerde her şey açıkça söylenir/yazılır. Kişilerarası iletişim imalara dayalı değildir. Kişiler arası ilişkilerde gidişattan haberdar olmak için iyi bir dinleyici olması şarttır. Hispanik ya da Fransız kökenli olmayan Anglo toplumları-Amerikalılar gibi, Alman toplumu,İskandinavya toplumları bu kültürlere örnektir.

‘High context’ kültürler ise tahmin edilebileceği gibi tamamen olmasa da çoğunlukla indirekt iletişim yollarıyla, imalarla anlaşmayı tercih ederler. İletişim esnasında her şeyin açıkça söylenmesine gerek yoktur,konu hakkında zaten herkesin edindiği, ‘bildiği’şeyler vardır. Ortak,paylaşılan fikirler,görüşler bu kültürlerde öne çıkmaktadır. Fransız kültürü, Arap toplumları,Japon kültürü bunlara örnektir.

Bu kavramlara farklı kültürlerden kişiler arasında problemlere yol açabilmektedir. Örneğin Japon toplumu Batı toplumlarını kabalığa varabilecek düzeyde direkt konuşan kişiler olarak görebilmektedir. Batılılar ise Japonları kapalı, kolay güvenilemeyen ve bilgiyi açıkça paylaşmaktan çekinen kişiler olduklarını düşünebilmektedirler.

‘Low context’olarak adlandırdığımız toplumlarda farklı kültürleri anlama ve iletişime bunu yansıtma daha zor olabilmektedir, çünkü olayları daha dar bir çerçeveden inceleyebilmektedirler.

Şimdiye kadar anlatılanları bu kavramlarla ilgili bir anekdotla noktalayalım:

Bir Amerikalı olan Dave, Japonya ile ortak iş yapmaktadır. Japonya havalimanında Japon havalimanı görevlisine bir şehirden diğerine olan uçuşları sorar. Görevli kendisine şu cevabı verir: ‘Belki sizin için trenle gitmek daha akılcı bir yol olabilir’. Dave cevap verir: ‘Hayır, ben havayolunu tercih ederim’.Japon görevli cevap verir: ‘Ancak havayolu dışında da birçok ulaşım yolu mevcut.’ Dave yanıtlar: ‘Evet biliyorum ama benim için şu anda en iyi yol uçmak’ Görevli şöyle der:’Ancak bu çok ama çok zor bir durum.’
Hikaye sürüp gider..Sonunda bu iki şehir arasında herhangi bir uçuş olmadığı anlaşılır.

Pelin BULUT
USMER

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)