Eyl 272011
 

ABD’de asistanlık veya yandal yapan hekimler, Amerikan vatandaşlıkları veya green kartları yoksa, J1 veya H-1B vizesi alarak ABD’de bulunurlar. H-1B vizesine çalışılan kurum (üniversite veya hastane) sponsor olurken, J1 vizesine ECFMG sponsor olur. J1 ve H-1B vizesi ile ilgili bilgiler USMER Forum’da ilgili bölümlerde bulunmaktadır. Aşağıdaki grafiklerde, ECFMG’nin sponsor olduğu J1 vizesiyle ilgili güncel sayısal veriler bulunmaktadır. (Grafiklerde verilen sayılara bakarak, bu verilerin asistanlığa yeni başlayanları kapsadığı yorumu yapilabilir.-K.K.)

J-1 Vizesiyle Çalışan Klinisyenlerin Orjinleri/ 2009-2010 

 

Grafikten de anlaşıldığıgibi, sayısal olarak Hindistan kökenlilerin açıkara ilk sırada olduğunu görüyoruz. Kanada, Pakistan, Lűbnan, Filipinler, Űrdűn, Suriye, Peru, Tayland ve Kolombiya listenin ilk 10 sırasında bulunan diğer űlkeler.Aşağıdaki diğer grafiklerde, en fazla çalışılan eyaletlerin sırasıyla New York, Michigan, Texas, Illinois, Massachusets olduğunu;  branşlara gőre dağılımda ise dahiliyenin %44 luk bűyűk ağırlığını pediyatri, genelcerrahi, ailehekimliği, psikiyatri ve nőrolojinin takip ettiğini gőrűyoruz.

J-1 Vizeli Klinisyenlerin En Fazla Bulunduğu Eyaletler / 2009-2010

 

J-1 Vizeli Klinisyenlerin Branşlara Gőre Dağılımı/ 2009-2010

Kaynak:http://www.ecfmg.org/resources/data-sponsorship.html

Dr. Kerim Karaoğlu

USMER

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)