Ağu 112011
 

Sizlerle daha önce paylaştığımız 2011 TUS Sonbahar Dönemi için açılan kontenjanlarda, yabancı hekimler için açılan kadronun fazlalığı dikkat çekiciydi. Artan tıp fakültesi mezun sayısına rağmen açılan toplam kontenjan değişmez iken, yabancı hekimler için açılan kadro sayısı artış göstermekteydi.

TOPLAM KADRO: 3361
Tıp Fakültesi Toplam: 1596
Sağlık Bakanlığı Toplam: 1072
Yabancı uyruklu Toplam Kadro: 443
Adelet Bakanlığı Toplam Kadro: 13

Bunun üzerine TTB’den yönetmeliğin ihlal edildiğine dair açıklama geldi.

Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde 1 Temmuz’da yapılan değişiklik, TUS’a giren hekim ve dişhekimlerini zor durumda bıraktı. Değişikliğe göre, uzmanlık eğitimi sırasında istifa edenler ile yerleştirildiği bölüme başlamayanların TUS’ta aldıkları puandan yüzde 2 oranında kesinti yapılacak.

Bu değişikliğin, yürürlük tarihi olan 1 Temmuz’dan sonra ortaya çıkan olgular bakımından uygulanabileceği açık iken; herhangi bir tarih sınırı belirtilmeksizin bütün zamanları kapsayan bir hükmün TUS Kılavuzunda yer almasının meslektaşlarımızda yarattığı duraksama belirtilerek konuya ivedilikle açıklık getirilmesi ÖSYM’den talep edildi. ÖSYM’nin konuya ilişkin olarak yapacağı açıklama ayrıca paylaşılacak.

ÖSYM’ye gönderilen yazı için tıklayınız

Yabancı kontenjanlarda artış

Sonbahar dönemi TUS sonrası yerleştirmelerde kullanılacak kontenjanlarda yabancı hekimlere yönelik uzmanlık öğrenciliği kadrolarının yüzde 10’una kadar ilave kontenajan ayrılabileceğine ilişkin yönetmelik hükmü de ihlal edildi. TTB Merkez Konseyi, 3361 kontenjandan 443’ünün yabancı hekimlere ayrılmış olması ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı, YÖK ve ÖSYM’ye yazı gönderdi. İlgili kurumlardan yapılacak açıklamalar da ayrıca paylaşılacak.

TTB Hukuk Bürosu, yabancı kontenjan artışlarıyla ilgili olarak bireysel dava açmak isteyen hekimler için dava dilekçesi örneği hazırlıyor. Örnek dilekçe yarın TTB web sayfası üzerinden duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı YÖK ve ÖSYM’ye gönderilen yazı için tıklayınız

Dr. Nilüfer Yalçın
USMER

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)