Tem 012011
 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe konulması kararlaştırılmıştır.
Bu yönetmelikte madde 6’ya göre TUS’a dair değişiklikler yapılmıştır.

Madde 6:

(2)Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir, bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir.”

“(6) Aşağıdaki hallerde yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı %2 oranında düşürülür:

a) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde.

b) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda.

c) Bir uzmanlık alanına yerleştirildiği halde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.”

Bu maddeye göre TUS’ta %2’lik kesinti kapsamı genişletilmiştir.

Yönetmeliğin diğer maddelerinin ayrıntılı bilgisi için
http://www.medimagazin.com.tr/hekim/tip-egitimi-tus/tr-tipta-ve-dishekimliginde-uzmanlik-egitimi-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dairyonetmelik-2-22-36055.html bağlantısına tıklayınız.

Dr. Nilüfer Yalçın

USMER

 

 

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)