May 182011
 

Sayın USMER Üyeleri,

Bildiğiniz gibi USMER Sitesi yaklaşık 1 senedir “Üye Puanlandırma” sistemi kullanmaktadır. Bu sisteme göre, üyeler siteye yaptıkları nitelikli katkılar ile ayrıcalık kazanmakta ve bu ayrıcalıkları ile sitede verilen daha üst kalite hizmetlere ulaşabilmektedirler. Yine bildiğiniz gibi 2011 Mart ayından itibaren bu uygulamaya ücretli tam üyelik seçeneği de eklenmiştir. Bu seçeneğin eklenmesindeki amaç, siteye katkı yapmaya vakti veya durumu uygun olmayanların ücret vererek tam üyelik haklarından faydalanmasıdır. Halen her iki şekilde de üyeliğini sürdüren üyelerimiz bulunmaktadır ve USMER Yönetimi halen yürürlükte olan sistemden genel anlamıyla memnundur.

Bu sistemin bazı noktalarda geliştirilmesi gerektiği 18 Mayıs 2011 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında gündeme gelmiştir.

Yeni alınan kararlara göre :

1.Tam Üye olmak isteyen üyelerimiz en başında bizlere ücretli üyelik ya da emektar üyelik olmak üzere mevcut üyelik yolaklarından hangisine ait olmak istediklerini bize bildirmeleri istenecektir. Ücretli üyeliği yönetime danışmadan direk olarak satın almak mümkündür, bu şekilde tam üyelik satın alan üyelerimiz ücretli yolağı seçmiş sayılacaktır.

2.Puanlı üyelik yolağını seçen üyelerimizden, bunu yönetime bildirmeleri istenecektir. Bu bildirme işlemi 500 puana ulaşılmadan herhangi bir zamanda yapılabilir. Bu yapıldıktan sonra yönetim 500 puana ulaşıldığı zaman kişilere tam üye haklarını verecektir. Puanla tam üyelikler sadece her ayın başında verilecektir, ve diğer her ayın başında yeniden gözden geçirilecektir. Bu ücretli tam üyelikten bu anlamda ayrılacaktır. Ücretli tam üyelik, ücret ödendiği anda açılmaktadır ve bu böyle devam edecektir, çünkü bu işlem bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

3.Puanlı tam üyeliklerin devamı (idamesi) yine her ay başında değerlendirilecektir. Her ayın başında mevcut tam üyelerin bir önceki aydan o güne dek yapmış oldukları puan artırımı değerlendirilecek ve idamenin gerektirdiği kadar puan hesaplarından düşülecektir. Bu işlem sonrasında 500 puanın altında kalan üyelerin tam üyelik erişimleri diğer ay başına dek kesilecektir. Bu süre içinde yeniden tam üyelik hakkı almak isteyecekler ücretli olarak üyeliklerini idame edebilirler, çünkü ay arasında puan değerlendirmesi yapılmayacaktır.

Bu uygulamaların amacı, ileri derecede karışıklık içine giren hibrid sistemin basitleştirimesi ve haksızlıkların önlenmesidir. Şayet mevcut sistemde 500 puana erişen tüm üyelere o anda tam üyelik verilmekte ancak o tarihten itibaren bir ay süresinde ne kadar katkı yaptıklarının hesabını tutmak ve her üyeye bu anlamda adaletli davranmak çok zor bir duruma gelmiştir ve bize bildirilen şikayetlere bakılırsa yönetim bu konuda bazı haksızlıklara engel olamamaktadır. Ücretli sistemde tamamen ücret yatırılması ile başlayan ve bilgisayar tarafından otomatik olarak yürütülen bir sistem olduğundan sistem çok stabil olarak çalışmaktadır ve kişiler tam 30 gün haklarını eksiksiz alabilmekte ve bu süre sonunda bilgisayar tarafından erişimler otomatik olarak düzenlenmektedir. Oysa puanlı sistemde bu işi ilgili USMER sorumluları elle yapmak zorunda olduklarından, çok üye ve değişik üyelik başlangıç tarihleri ile düşünüldüğünde bazı aksaklıklar ve haksızlıklar olabilmektedir.

18 Mayıs 2011 tarihinde yürürlüğü giren bu uygulamanın ilk ay başı kontrol noktası 1 Haziran 2011‘dir.

Bu tarihte yukarıda anlatıldığı üzere, puanlarını 500’ün üzerine çıkarmış üyelere tam üyelik hakları verilecek mevcut tam üyelerin o günkü USMER Puanı değerinden 100’er puan düşülecek, bu işlem sonucunda 500 puanın altında kalan üyelerin erişimleri diğer kontrol noktası olan 1 Temmuz 2011 tarihine dek açılamayacaktır. Bu süre zarfında tam üyelikleri askıya alınan üyelerimiz, idame ücreti ödeyerek tam üyelikleri bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılacak işlemle açtırabilirler. Ancak puanları usmer üye hesapları genel sorumlusu tarafından belirlenen ay başı tarihine kadar (1 Temmuz) değerlendirilemeyecektir.

Yeni uygulamanın sizlere verdiğimiz hizmetin kalitesini artıracağını umit ediyoruz.

Sorularınız ve önerileriniz için puan@usmer.org adresine yazabilirsiniz.

Sevgi ve saygıyla,

USMER Yönetimi

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)