May 082011
 

Günlerdir, Türkiye’nin her bir köşesinde yapılan eylemleri takip ediyoruz. Asistan hekimlerin gerçekten bir derdi var. Çalışma koşulları, ekonomik problemler, eğitim kalitesi, eşitsizlik gibi pek çok konuyu gündeme getiriyorlar. ABD’de çalışan Türk hekimleri olarak en fazla dikkatimizi çeken çalışma saatleri ve nöbetler…

Önceki gün Haydarpaşa Numune Hastanesi beyin cerrahisi asistanlarından birisinin duygusal konuşmalarını www.asistanhekim.org sitesinde izleme fırsatı bulduk. Gerçekten duygusal dakikalar yaşadık. Sevgili meslektaşımız yıllardır çektiği zorlukları kısa konuşmasında anlattı, nöbet ertesi günlerinin nasıl geçtiğini, nasıl hizmet vermek için çabaladığını, hiçbir siyasi görüş ekseninde olmadan sadece hekimlik çerçevesinde maruz kaldığı sıkıntıları büyük bir dürüstlükle mikrofonlara haykırdı. Kendisini dinledik, ve kalpten destekledik.

Konuya sevgili meslektaşımızın açısından bakarak bir yorum getirmeden önce ABD’deki asistan hekim çalışma koşullarından kısaca bahsedelim.

ABD genelinde tüm asistan hekimlerin çalışma koşullarını düzenleyen ve denetleyen ACGME isimli bir kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluş, her sene asistan hekimlerin birer birer her gün kaç saat çalıştıklarını denetler, bu saatleri her bir gün, asistanların tuttuğu kayıtlardan direk olarak alır ve gerekli yaptırımları uygular. Örnek vermek gerekirse, ABD’deki herhangi bir hastanede çalışmakta olan bir asistan hekim, her gün kendisine verilen bir internet hesabı ile bir siteye girerek o gün kaçta işe geldiğini ve kaçta işten çıktığını kaydeder, bu saatler direk olarak asistan hekimin çalıştığı kurumdan bağımsız olarak ACGME kuruluşunun denetmenlerine iletilmektedir. Bu denetmenler senelik olarak ilgili kuruluşları ziyaret eder ve çalışma koşulları ile belirlenen ihlalleri kuruluşa bildirme, bahsedilen programı kapatma, uyarma, ve yasaklama gibi birçok değişik yetkiyi uygulama haklarına sahiptirler. Bu durum asistan hekimlerin, hangi uzmanlık branşında olurlarsa olsunlar, haftada 80 saatten fazla çalışmalarını yasaklar ve asistan hekimler kurumlarına karşı korur. ABD’deki asistan hekimler bu anlamda ACGME denen kuruluş tarafından haftada 80 saatten fazla çalıştırılamayacak şekilde korunmaktadırlar. Bundan daha başka çalışma koşulları kuralları da vardır. Bir asistan 4 günden daha fazla sıklıkta nöbet tutamaz, hiç durmadan 30 saatten fazla çalışamaz. Buna ek olarak asistan hekim haftada en az bir 24 saat çalışma koşullarından uzak kalmak zorundadır. Bu kurallara uyulup uyulmadığı ACGME tarafından asistan hekimlerden direk olarak alınan geribildirimle denetlenir. Bu sayede kurumlar asistan hekimlere çalışma koşullarının değişmesi konusunda baskı yapamazlar.

Biz ABD’de asistan hekimlik yapan Türkler olarak , Türkiye’deki asistan meslektaşlarımızdan mevcut koşulları duyduğumuz zaman adeta kanımız donmaktadır. ACGME Temmuz 2011’den itibaren kesinleşecek kurallara göre ABD’de asistan hekimler kesintisiz 16 saatten fazla çalışamayacaktır. Bu demektir ki, asistan hekimler sabah işe geldikleri gün hiç kesintisiz çalışarak diğer sabaha kadar bile hastanede kalamayacaklardır. Durum ABD’de bu haldeyken, meslektaşlarımızın Türkiye’de maruz kaldığı şartlar kabul edilemez ve insanlık dışıdır.

Günlerdir tüm yurttaki eylemleri izliyoruz ve hekimlerimizin maruz bırakıldıkları koşulları üzülerek dinliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı acilen duruma müdahele etmelidir. Asistan hekimlerin çalışma koşulları iyileştirilmelidir ve bu konuda ilerleme kaydetmiş dünya ülkeleri örnek alınmalıdır. Mevcut koşullar hiçbir şekilde kabul edilemez .Kesintisiz 40 saat çalıştığını söyleyen Haydarpaşa Numune Hastanesi beyin cerrahisi asistan hekimimiz insanlık dışı bir muameleye maruz kalmaktadır ve bu durum acilen düzeltilmelidir.

Dr. Ulaş Mehmet Çamsarı
USMLE Strateji Merkezi
http://usmer.org

  One Response to “Türkiye’deki asistan hekimler ve çalışma koşulları”

  1. […] [21]      “Türkiye’deki asistan hekimler ve çalışma koşulları » USMLE STRATEJi MERKEZi – USMER | blog.” [Online]. Available: http://www.blog.usmer.org/2011/05/turkiyedeki-asistan-hekimler-ve-calisma-kosullari/. […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)