May 302011
 

1 haziran çarşamba günü saat 12.30 da istanbul tıp fakültesi temel bilimler binası önünde yapılacak basın açıklaması metni

Basına ve kamuoyuna;

Bizler İstanbul Üniversitesi Hastaneleri asistan ve uzman hekimleri, diş hekimliği doktora öğrencileri ve sağlık personeli olarak bugün burada bize sormadan hakkımızda verilen kararları onaylamadığımızı söylemek için toplandık.

Bizler burada hastalarımızı tedavi edebilmek, onları sağlığına kavuşturabilmek için aralıksız 33 saat çalışmak zorunda kalan; dolayısıyla aylık mesaisi 500 saati bulan asistan hekimleriz. Bu şartlar altında dahi nitelikli bir sağlık hizmeti sunmaya çabalıyoruz. Çünkü mesleğimizin öneminin, ciddiyetinin farkındayız.
Ancak insanız.
33 saat aralıksız çalışmaya, 5 dakikada bir hasta bakmaya yönlendirilirken aslında bir yandan da hata yapmaya zorlanıyoruz.

Hastalarımızla birçok kez karşı karşıya gelmemizin sebebi; randevuların geç verilmesi, sıranın geç gelmesi, niteliksiz sağlık hizmeti sunumu gibi hekimlerden değil, birebir sağlık sisteminin kendi içindeki çarpıklıklardan kaynaklanan sorunlardır. Hastalarımızsa bu sorunların sebebini hekimler olarak bilmektedir.
Ancak sağlık politikalarını biz geliştirmiyoruz, hastaneleri işletmeye biz dönüştürmüyoruz, eczaneye gittiğinizde katkı payını biz kesmiyoruz, sadece beş dakika muayene edilmenizi biz istemiyoruz.
İnsanların hastalanmalarına yol açan koşulların sebebi biz değiliz.
Sağlık sistemi reklamlarda gösterildiği gibi değilse bunun sebebi de biz değiliz.

İktidardakilerin gösterdikleri ile yürümekte olan sistem birbirinden bu kadar farklı olunca, hastalarımızla karşı karşıya gelen ve hemen her gün şiddete uğrayan yine biz asistan hekimler oluyoruz.
Sağlıkta yaşanan aksaklıkların tek sorumlusu olarak gösterilmek istemiyoruz, halkı hekimlere karşı kışkırtan söylemleri artık kabul etmiyoruz.

Üstüne bir de performans sistemi adı altında rekabete dayalı bir ücretlendirmeye tabi tutuluyoruz.
Bu sistem, her bir hastayı para puan gibi değerlendirmekte; verilen hizmetin niteliğini geri plana itmekte; eğitim ve araştırmanın hizmet sunumundan ön planda olması gereken üniversite hastanesi gibi kurumlarda bu faaliyetlerin yapılmasına zaman ve olanak tanımamaktadır.
Bizler sağlığın bir ekip işi olduğunu, kaliteli hizmet sunabilmemizin koşulunun nitelikli bir eğitim almak olduğunu biliyoruz. Üstelik emeğimizin ücretlendirilmesinde yaşanan sorunların, birimler arasında oluşan farkların iş barışımızı ve ekip birlikteliğimizi zedelemeye çalıştığını görüyoruz. Oysa tıp fakültesinden mezun olurken ettiğimiz yeminde her bir meslektaşımızı kardeşimiz bileceğimizi, onun haklarını kendi haklarımız gibi gözeteceğimizi söylüyoruz. Bu sözümüzden dönmüyoruz.

İçine çekilmeye çalışıldığımız bu rekabet ortamına girmeyeceğimizi, RAKİP değil EKİP olduğumuzu tüm yöneticilerimize bildiriyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ancak olanlarla eşit düzeyde sağlık hizmeti sunan yabancı uyruklu asistan hekimler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup sağlık hizmeti sunan diş hekimliği doktora öğrencileri olarak maaşsız, güvencesiz ve sağlık sigortasız çalıştırılmaktayız.
21. yüzyılın bu modern kölelik anlayışının yıkılmasını, maaşsız ve sağlık güvencesiz çalıştırmanın yasaklanmasını talep ediyoruz.

Uzmanlık eğitiminin her anabilim dalında standart bir müfredata dayalı olarak yapılmasını, nitelikli ve modern bir eğitim almayı istiyoruz. Uzmanlık eğitiminin performans sistemine kurban edilmesine hayır diyoruz ve bunu en çok da sağlık hizmeti sunmayı hedeflediğimiz halkımız için istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki 33 saatlik mesai içinde yapılan 5 dakikalık muayenelerle ne doğru tanı konabilir, ne de doğru bir tedavi verilebilir.

İstanbul Üniversitesi Asistan Hekimleri İnsiyatifi olarak Dekanlık ve Üniversite Yönetiminden Taleplerimiz;

1- Asistan görev tanımlamasının tam olarak yapılması ve çalışma saatlerinin resmi olarak açıklanması
2- Eğitim ve araştırma programlarının her bir anabilim dalı için ayrı bir düzenlemeye bağlı olarak ve performans baskısından kurtarılarak yeniden düzenlenmesi, eğitimin mesai saatleri içinde yapılması
3- Performans uygulamasının tüm hekimler üzerine yaptığı baskı, güven bunalımı ve karmaşanın önüne geçilmesi, üniversite hastanelerinin birinci amacı olan eğitim ve araştırmaya öncelik verilmesi amacıyla performans uygulamasından vazgeçilmesi
4- Esnek mesai saatlerine son verilmesi, haftada 56-60 saatten fazla mesai yapılmaması
5- Nöbet sonrası izin hakkının kullandırılması
6- Mevcut yasal mesai saatlerine uyulması ve mesai dışı çalışmanın engellenmesi
7- Polikliniklerde hekim başına hasta sayısının 30 (otuz) olarak sınırlandırılması ( acil hastalar hariç)
8- Her bölüme rapor ve evrak işleri için bir sekreter alınması
9- Ücretlendirmedeki adil olmayan paylaşımının düzeltilmesi
10- Asistan hekimlerin akademik kurullarda ve hastane yönetiminde temsil edilmesi, kararlarda oy hakkına sahip olması
11- Asistan eksikliği olan bölümlerdeki ihtiyacın giderilmesi, asistan sayısının artırılması ve iş yükünün azaltılması
12- Anabilim dallarının kendi içindeki ek sorunların değerlendirilmesi
13- Bu sorunların çözümü için öğretim üyeleri, uzman ve asistan hekimlerden oluşturulacak bir komisyon kurulması
14- Yabancı uyruklu asistan hekimler ve diş hekimliği doktora öğrencilerinin maaşsız ve sağlık güvencesiz çalıştırılmasının durdurulması, bu meslektaşlarımızın sağlık sigortası primlerinin hastane yönetimleri tarafından ödenmesi, kendilerine nöbet ücreti ve döner sermaye gelirlerinden pay verilmesi
15- Haklarımızı kazanabilmek amacıyla yaptığımız bu girişimden sonuç alınamaması durumunda gündeme gelecek işi bırakma eylemi nedeniyle hiçbir uzman, asistan hekim ve sağlık personeline soruşturma açılmayacağının yazılı olarak bildirilmesi

Bundan sonra sesimiz çıkmayacak zannedenler yanılıyorlar. Çok ses çıkaracağız. Haklarımızı alana ve taleplerimiz gerçekleşene kadar, bu sesi duymayanların duyacağı kadar çok ses çıkaracağız.
Tıpkı Hacettepe, Dokuz Eylül, Trakya, Çukurova ve Akdeniz Tıp Fakültelerindeki arkadaşlarımızla başlayan, asistanların haklarını arama mücadelesinde olduğu gibi.

Taleplerimiz karşılanmadığı takdirde 9 haziran günü iş bırakacağımızı basına ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ASİSTAN HEKİMLERİ İNSİYATİFİ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)