May 052011
 

Gözlemcilik tecrübeleri, ABD’de tıpta uzmanlık yoluna Amerika dışından girmek isteyen hekimlerin en sık kullandığı yöntemlerden birisidir. Çoğu zaman görüyoruz ki bundan başka bir yol bile bulmak ABD sisteminde çok zordur. O nedenle bu şansı yakalayan hekimlerin bunu iyi değerlendirmeleri gerekir. Gözlemcilik pozisyonları resmi olarak kurumlar tarafından verilmez (çok nadir örnekleri hariç). En genel anlamıyla bu pozisyonlar kişilerin bireysel bağlantılarla elde edebilecekleri posizyonlardır. Genellikle gözlemci bir öğretim üyesi ya da uzman hekim tarafından ilgili hastaneye kabul edilir, bu hekim kişinin süpervizörlüğünü üstlenir ve sorumluluğu alır. Gözlemcilik posizyonları ECFMG sertifikasını gerektirmezler (bunu özellikle isteyen bir kurum yoksa), çünkü süpervizörün lisansı üzerinden kişi sisteme dahil olur. Genellikle sağlık malpraktis sigortası gibi gereklilikler yoktur, eğitim vizesi gibi şartlar da (J1) istenmez. Bu tecrübeler ABD’de uzmanlık yapmak isteyen hekimin sisteme ilk girişinin olacağı tecrübeler olduğu için çok hayati önemi vardır, çünkü bu tecrübeler sırasında sağlanacak ilişkiler yardımıyla alınabilecek tavsiye mektupları kişiyi ACGME sistemi içinde bir eğitim programına girişin kapılarını açabilecektir.

Bu tecrübeler sırasında bizce en önemli kısım “ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesidir”. Bazen meslektaşlarımızın ya da benzeri tecrübelerde (clerkship) öğrencilerin düştüğü hata, bu tecrübeler sırasında bilimsel / akademik bir varlık göstermek için efor sarfederken gerekli ilişkileri kurmak için yeterince zaman ayırmamalarıdır. Bu tecrübeler sırasında en genel haliyle, kimse kişinin akademik bilgisine ya da performansına çok fazla dikkat etmeyecektir, bunun yerine kişiyi insan olarak değerlendirecektir. O nedenle kişinin en fazla yapması gereken, akılda kalıcı sorular sormak, sosyal bir aktivite içinde olmak, tanışma fırsatlarını değerlendirmek, insanların mesleki hayatları dışındaki özellikleriyle onları tanımaya çalışmak (bu tip ilgi daha çok akılda kalır), insanlarla gerçekten samimi (yapmacık değil) ilişkiler kurmaya özen göstermektir.

Özetle bu tecrübeler tanışma tecrübeleridir, akademik performans ya da “bilgi yarışması” gibi algılanmamalıdır, bu tecrübelerde kişinin duygusal zekasını kullanarak insan mühendisliği yapmaya özen göstermesi bu konuya odaklanması gerekir.

Dr.Ulaş Mehmet Çamsarı
USMLE Strateji Merkezi
http://www.usmer.org
umc@usmer.org

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)