May 032011
 

ABD’de tıp eğitimi ve pratiği bazı konularda Türkiye’ye göre farklılık gösterir. ABD’de doktorlar çok genel anlamda kan alma, enjeksiyon yapma gibi işlemleri yapmazlar. Bunları hemen herzaman hemşireler yapar ve böylesi hasta için de genellikle daha iyidir. 

Öğrenciler eğitim kurumlarının bir parçasıdır ve hastaya dokunma (hands-on) hakları vardır. Dolayısıyla hasta muayene gibi haklarınız eğer öğrenci statüsü ile geldiyseniz (resmi staj = clerkship) olacaktır. Ancak bu şeklide resmi olarak gelmek için bazı kurumlar USMLE Step 1, TOEFL gibi şartlar koşarlar ve bunun sizin okulunuzdan da tanınması gerekir. Çoğu zaman bu tip olanaklar paralıdır. Bir de resmi olmayan yoldan , diğer değişle kurumların Öğrenci işlerine bulaşmadan, Graduate Medical Education ya da International Center gibi yan birimleri aracılığıyla bu tip stajları ayarlamak mümkün olabilir. Bu tip durumlar hastaya dokunup dokunmama konuları gündeme gelir.

Benim kişisel tecrübem hastaya dokunup dokunmama meselesi genellikle kağıt üzerindedir ve pratikte bu yetkiye sahip olunup olmaması çok önemli olmaz, beyaz önlüğü giyip de hastane içine girmiş olan bir tıp öğrencisinin hastaya dokunma hakkı “de facto” olarak vardır, bu da pratikte böyledir.

Dr.Ulaş Mehmet Çamsarı
USMLE STRATEJi MERKEZi
http://usmer.org

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)