May 192011
 

Geride bıraktığımız 2011 Mayıs TUS’unun soru ve cevaplarının açıklanmasından sonra, her sınav sonrası olduğu gibi soruların doğruluğu tartışılmaya başlandı. Adaylar tarafından itiraz edilen sorular, eğitimcilerce değerlendirildi. Genel olarak tartışmalı soru sayısının az olduğu 2011 Mayıs TUS’u bu anlamda eğitimcilerden geçer not aldı.

Kurgusu kötü fakat iptali söz konusu olamayacak birkaç soru dışında, iptal edilmesi gerektiği düşünülen sorular ise biyokimya ve mikrobiyoloji branşlarında bulunan iki sorudur. Biyokimyadaki yağ metabolizmasıyla ilgili sorunun doğru cevabının değişmesi gerektiğini söyleyen eğitimciler, mikrobiyolojideki antiviral ilaç mekanizmalarını sorgulayan sorunun da iki tane doğru cevabı olduğunu vurgulamaktadırlar.

Temel Bilimler 29. Soru
29. Yağ asitlerinin metabolizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Plazmadaki serbest yağ asitlerinin kaynağı lipoprotein lipaz ve hormona duyarlı lipazdır.
B) Hücre zarını pasif difüzyonla geçerler.
C) ATP ve Koenzim A kullanılarak aktive edilirler.
D) Aktivasyon yeri mitokondridir.
E) Mitokondriye karnitin bağımlı translokasyon ile geçerler.
Doğru cevap: D
Doğru cevap D değil B olmalıdır. Soru doğrudur, ancak cevap değişmelidir.

Temel Bilimler 52. Soru
52. Aşağıdaki antiviral ajanlardan hangisi, karşısında verilen virusların neden olduğu enfeksiyonların tedavisindekullanılmaz?
A) M2 iyon kanalı inhibitörü – Varicella-zoster virusu
B) Revers transkriptaz inhibitörü – Hepatit B virusu
C) Proteaz inhibitörü – İnsan immün yetmezlik virusu
D) Nöraminidaz inhibitörü – İnfluenza tip Ave B virusları
E) Timidin kinaz inhibitörü – Herpes simpleks virusu

Doğru cevap: Yok
Sorunun iki doğru cevabı bulunmaktadır. ÖSYM tarafından doğru seçenek olarak açıklanan A seçeneği zaten yanlış ilaç ve tedavi eşleştirmesidir. Fakat E seçeneğinde yer alan bilgi de açıkça yanlıştır.

Adaylar tarafından itiraz edilen soruları ve açıklamalarını http://www.tusdata.com/mayis2011/mayis2011_itiraz_web.htm bağlantısına tıklayarak ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

Nilüfer Yalçın
USMLE Strateji Merkezi | USMER

  One Response to “2011 Mayıs TUS Hatalı Sorular”

 1. E) Timidin kinaz inhibitörü – Herpes simpleks virusu
  seçeneği vereceğim kaynaklarda doğru olarak geçiyor..

  Alfa herpes virus olan VZV’nin, genomik yapısı, diğer herpes virüsler de olduğu gibi çift sarmallı DNA’dır (1,2). Viral DNA tarafından, 70’ten fazla, virüsün hücre içine girişini sağlayan, viral genomun replikasyonu için gerekli olan, virüsün oluşumunda, hücre dışına çıkışında veya hücreden hücreye geçişinde rol oynayan, yapısal ve işlevsel proteinin sentezi gerçekleştirilir (1). Antiviral ilaçlar, VZV’nin fonksiyonu üzerindeki etkilerini viral DNA’nın sentezi sırasında yapısına girerek gösterirler (3). Virus replikasyonu genellikle, kendisine yakın benzerlik gösteren Herpes simplex virüsündeki gibi özgün viral timidin kinaz sentezini de içerdiği için, VZV, asiklovir ve türevi viral timidin kinaz inhibitörlerine duyarlıdır (4-7).
  4. Balfour HH Jr. Intravenous acyclovir therapy for varicella in immunosuppressed children. J Pediatr 1984; 104: 134–136.
  5. Nyerges G, Meszner Z, Gyarmati E, Kerpel-Fronius S. Acyclovir prevents dissemination of varicella in immunocompromised children. J Infect Dis 1988; 157: 309–313.
  6. Balfour HH, Kelly JM, Suarez CS, et al. Acyclovir treatment of varicella in otherwise healthy children. J Pediatr 1990; 116: 633–639.
  7. Dunkle LM, Arvin AM, Whitley RJ, et al. A controlled trial of acyclovir for chickenpox in normal children. N Engl J Med 1991; 325: 1539–1544.

  USMER : Teşekkür ederiz…

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)