Nis 062011
 

Hiç şüphesiz ki, tüm yazacaklarım; yaşadıklarımın ve düşündüklerimin en öznel biçimiyle damıtılmış halidir, asla genelgeçerlik iddiası yoktur.

O vakit, okuyanlar arasında bu konuda hiçbir fikri bulunmayanlar olabileceğini düşünerek USMLE (Amerika’da Tıpta Uzmanlık Sınavları- ATUS şeklinde kullanacağım yazının bundan sonraki kısmında) sürecini üstünkörü özetlemekle başlayayım. ATUS, isminden de anlaşılacağı üzere tek bir sınav olmayıp, bir ‘sınavlar bütünü’dür. Yabancılar için ayrıca hazırlanmaz, Amerikan tıp öğrencileri ile birlikte aynı sınavlara girersiniz. Biz yabancıların işlemlerini, ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates) denilen bir aracı kurum gerçekleştirir.

Birinci Basamak: Tıbbi temel bilimlerin (anatomi, biyokimya, fizyoloji, patoloji, mikrobiyoloji, davranış bilimleri ve tıp ahlakı…) esaslarına ve uygulamalarına dair çoktan seçmeli (gerçekten “çoktan” seçersiniz, kimi zaman soru seçenekleri “G” ye, “H” ye… kadar gider) yaklaşık üç yüz elli sorudan (7 blok x 48-50 soru ), sekiz saat süren (7+ 1 (on beş dakikalık eğitme süreci ve isteğinize göre tasnif edebileceğiniz kırk beş dakikalık toplam ara süreniz ile birlikte), bilgisayar tabanlı bir sınavdır. Görsel ve işitsel kimi ek ögeleri de (hazırlanmış simülator programda; kalpteki üfürümü nitelendirmek için kalp odaklarını dinleme, tremoru nitelendirmek için video izleme vs) vardır. Bu sınava girmek için Amerika’ da bulunmak ya da mezun olmak gerekmez. Dünyada çeşitli merkezlerde yapılan bu sınav, ülkemizde sadece Ankara’ da yapılmaktadır.

İkinci Basamak:Klinik bilimler sınavıdır; teorik (CK: Clinical Knowledge) ve uygulamalı (CS: Clinical Skills) olmak üzere iki basamaklıdır.

İkinci Basamak Teorik Sınavı (Step 2- CK):

Özellik olarak birinci basamak sınavına benzeyen, kimi çoktan seçmeli, kimi basamaklandırmalı (gelecek X kadar soruyu bu açıklama üzerinden cevaplayınız gibi), kimi eşleştirmeli yaklaşık dört yüz sorudan(8 blok x 47- 48 soru) oluşan, dokuz saat süren (8+1(eğitim ve ara) ) bir sınavdır. Bu sınava da birinci basamakta olduğu gibi mezun olmadan ve Amerika’ ya gelmenize gerek kalmadan, Ankara’ da girebilirsiniz.

İkinci Basamak Uygulamalı Sınavı (Step 2- CS):

Hasta rolü yapan, bu iş için özel eğitilmiş, on iki aktör-hastanın (Standartized Patients: SPs) aday tarafından değerlendirilmesinin gerektiği bir sınavdır. Her adaya, hasta başına on beş dakika anamnez alma ve fizik muayene için; on dakika hasta notu yazmak için zaman verilir. Her biri on iki kişilik, iki grup aday aynı anda sınava alınır. Her bir grupta adaylar, kendi aralarında yer değiştirerek sınavı tamamlarlar. Bu sınav da ,yanlış hatırlamıyor isem, sekiz saat kadar sürer ve sadece Amerika’ da beş merkezde (Şikago, Filadelfiya, Atlanta, Huston ve Los Angeles) yapılır. Bu sınav ile , İngilizce yeterliliğiniz, hastaya yaklaşımınız, anamnez alışınız ve hasta notunuz değerlendirilir. Aktör- hastalarınız, gereken soruları sorup sormadığınızı, görüşme sırasındaki hal ve hareketlerinizi ve ,biz yabancı mezunlar için belki de en korkulan kısım olan, İngilizce anlaşma yeteneğinizi ellerindeki özel değerlendirme kağıdında belirtirler.( Bu noktada, ayrıca bir İngilizce sınavı olmadığını özellikle belirtmek isterim) Hasta notunu tek sayfalık özel hazırlanmış bir kağıda, mümkün olduğunca okunaklı (notunuzu bilgisayarda yazabilme imkanı da tanınmıştır) ve ayrıntılı bir biçimde yazarsınız. Bu notlar, aktif olarak görev yapmakta olan hekimlerce değerlendirilir, bu hekimlerin özellikleri ve nasıl seçildikleri büyük bir sırdır (Şaka bir tarafa, ben hangi hekimlerin, nasıl seçildikler gerçekten bilmiyorum. Sınavın pek mistik bulduğum bu yönünün, öyle de kalması için eğilmemişimdir bu konuya belki!)!

Eveet, farzedelim ATUS bitti (ki, asistanlığa başlamak için şart olmadığından; şimdi anlatıp daha fazla laf kalabalığı yapmayacağım üçüncü basamak sınavı var daha) ve okulunuzdan diplomanız, not çizelgeniz, diğer bilumum kağıt kalabalığı da ECFMG’ ye ulaştırıldı, bu kurumca doğrulandı (Verification of Medical Education Credentials). ECFMG sertifikası denilen, aslında “Ülkesinde mezun olduğu kanıtlanan bu hekim, gerekli tüm sınavları da geçti; biz de aldık, kabul ettik. Bundan sonra Amerika’ da tıp uygulamaları yapabilir”in maddi bir ifadesi olan bir kağıt parçaçığını almaya hak kazanırsınız(Çok mu belli oldu, nasıl bir dert sebebi olduğu?). Diplomanızın asıl denklik kazandığı an, işte tam bu andır! Keyfini çıkarınız (soğuk içiniz)!

Sınavlarınızı, belirli bir sistematiği olmakla beraber, kendi belirlediğiniz bir tarihte alabilirsiniz. Herhangi bir sınav sonucunuzun geçerliligi yedi yıldır ve bu süre içinde aynı sınavı bir daha alamazsınız (Mazoşistlere ve/veya not yükseltme niyetinde olanlara sözüm). Oysa ihtisas başvurusu her sene bir kez yapılır (Eylül 1 ile başlayan iki- üç aylık bir dönemde).

Başvuru için:

1- Diplomanızın onaylı örneği

2- ECFMG not çizelgeniz (Sertifikanızı almiş olma şartı yoktur. Eşleştirme listelerinin sonlandırılmasından once , ki bu, Şubat ortasına denk gelmektedir (bunu da ayrıca ayrıntılandıracağım) sertifika süreceni tamamlamanız kuramsal olarak yeterlidir.)

3- Dekan Mektubu (Anlamını isminde taşıyan bu kavram, okulunuz dekanlığınca yazılmış (ki, her iki tarafa da kolaylık olması açısından adayın kendisi tarafından hazırlandığı da olur, elbet okul tarafından resmiyete dökülmesi şarttı ile) adayın tıp fakültesindeki başarısının, sosyal ve şahsi özelliklerinin anlatıldığı bir resmi mektubu anlatır. Ülkemizde böyle bir uygulama olmadığından bu mektupların da bir standardı, henüz, yoktur. Yine de her okul, mezunun işini görecek bir belge hazırlamaktadır. Forumumuzda, okulunun bu konuya aşina olmadığından yakınabilecek olanlar için her türlü yardım ve yataklık(!) mevcuttur. )

4- Vesikalık Fotoğraf (Özelliklerini ECFMG ve ERAS (Electronic Residency Application Service) sitelerinde bulabilirsiniz)

5- Tavsiye mektupları (Bu aşamanın, şu anki yorgunluğumu kaldıramayacak kadar önemli olduğunu düşündüğüm için ara verip, bir sonraki yazıda buradan devam etmeye karar verdim.)

 

Dr.Gamze Balcı Çamsarı – Washington,DC, ABD

Georgetown Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü – Resident in Psychiatry, Georgetown University Hospital

USMLE Strateji Merkezi | USMER.org

http://www.usmer.org
 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)