Nis 092011
 

Dekan mektubu, ABD’de mezuniyet sonrası başvurularda gönderilmesi mecburi olan ve önemli olabilecek belgelerden birisidir. Dekan mektubu, hekimin mezun olduğu tıp fakültesini dekanlığından alacağı, kişinin tıp fakültesi performansının genel olarak özetlendiği bir mektuptur.

Önemli noktalar:

-Dekan mektubu bir tavsiye mektubu değildir (letter of recommendation – LoR). Tavsiye mektubu olmadığı için tavsiye etmez. (I recommend Dr.XYZ , şeklinde bitiriş ifadeleri dekan mektubu için uygun değildir)

-Dekan mektubunun illa ki dekanın yazması gerekmez. Dekan yardımcısı ya da dekanı temsil eden herhangi brisi yazablir ve imzalayabilir. Dekan mektubu , dekanlık ofisinin onayladığı bir belgedir, dekanın kişisel fikirlerinin olduğu bir mektup değildir.

-Dekan mektubu Türkiye’deki sistemde kullanılan bir belge olmadığı için, ne olduğu konusunda kafa karışıklıkları yaratır. Dekan mektubu ABD’de geleneksel olarak okul performansının kısaca özetlendiği ve transkriptteki rakamlarn sözlü olarak açıklamasının yapıldığı, not verilmeyen performansların özetlendiği, kısaca müfredat dışı ilgi alanlarından -eğer varsa- bahsedildiği bir mektuptur. Bu mektupta aynı zzamanda kişinin tıp fakültesine gelmeden önceki eğitim hayatından da kısaca bahsedilebilir. (pre-medical education) başlığı altında…

-Dekan mektubunda , yapılan stajlardaki klinik ve sözel performansın staj sorumluları tarafından değerlendirildiği küçük alıntılar olabilir. Uzun tavsiye paragrafları da olabilir. Bunlar o kişilerden alıntı yapılarak mektubun içerisine sokulabilir. O nedenle Türkiye’deki tıp fakültelerinde halen okuyan ve ABD’de uzmanlık başvurusu yapmayı düşünen öğrenci arkadaşların yaptıkları stajlardaki performanslarına dair bir iki cümlelik değerlendirme metinlerini staj sorumlusu öğretim üyelerinden almaları ilerisi için çok önemli bir yatırım olacaktır.

-Dekan mektubu MSPE ‘nin dengi kabul edilir. MSPE (medical student performance evaluation) , ABD sistemindeki tıp fakültelerindeki öğrenci performansını ölçme sistemidir. Bu aldıkları nottan ve transkriptten bağımsız bir değerlendrmedir. MSPE ancak bu sistemi kullanan tıp fakültelernden verildiği için , bunun verilemediği tıp fakültelerinde bunun yerine dekan mektubu verilir (Turkiyedeki tıp fakültelerinde olduğu gibi)

-Dekan mektubu Türkiye’de rutin olarak verilen bir belge olmadığı için , genellikle dekanlıktan böyle bir mektup istendiğinde öğrenciye “sen yaz getir biz bakalım imzalayalım” tarzında bir cevap verilir. Bu cevap alınınca şaşırılmamalı ve olağan karşılanmalıdır. Örneklerinde bir mektup hazırlayarak dekanlığa verilebilir. İste bu noktada eğer kişi daha evvel stajlarında çalışmış olduğu öğretim üyelerinden bir değerlendirme almış ise onları bu hazırlayacağı mektuba ekleyip orjinalleriyle birlikte dekanlığga verebilir. Dekanlık bunları görüp mektubu onaylayabilir…

-Dekan mektubunun önemi : Başvuru çok ayaklı bir masaya benzer ve dekan mektubu önemli ayaklardan biri olabilir. Çünkü dekan mektubunda tıp fakültesi öncesi hayat, müfredat dışı aktiviteler (extracurricular), tıp fakültesindeki genel durum, notların göreceleri olarak fakülte içinde kaçıncı persentilde olduğu gibi başvurunun başka hiçbir yerinde bahsedemeyeceğiniz detaylardan bahsertmeniz için bir fırsat olarak görülmelidir.

Dr.Ulaş Mehmet Çamsarı– Cleveland Clinic, Deparment of Psychiatry- Ohio- ABD

USMLE STRATEJİ MERKEZİ –
http://www.usmer.org
http://usmle.ulascamsari.com

 


 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)