Nis 272011
 

Malpraktis konusu, asistan mı yoksa lisanslı hekim mi olduğunuza göre, malpratisin mahkemece 4 temel bağlantıyı kurduğuna kanaat getirıp getirmediğine göre, bunun hangi eyalette olduğunu göre çok farklı şekillerde ele alınabilir.

Önce malpraktis nedir, onu özetleyelim.

Tıpta malpraktis, en azından ABD yasalarınca, (ki evrensel mantıkla ile de uyumludur) 4 temel olayın biraraya gelmesi ile tanımlanır ve cezalandırılır.


1-(duty) tıbbi sorumluluk – hasta hekim ilişkisinin oluşmuş olması – ve bunun kanıtlanması
2-(neglect)sorumluluğun ihmali – ve bunun kanıtlanması
3-(causation) nedensellik – sorumluluğun ihmali ile sebep olunan hasarın arasındaki bağın net olarak kurulması – ve bunun kanıtlanması
4-(harm) – sebep olunan tıbbi hasar – ve bunun kanıtlanması

Yukarıdaki 4 temel yasal ve mantık zincirinden 1,2 ve 4 ün varlığını göstermek tüm branşlarda çok kolaydır. Ancak 3. maddenin kanıtlanması çok zordur. Spesifik bir görev tanımının, spesifik bir ihmal ile, spesifik bir hasarı oluşturduğunun nedenselliğini spesifik olarak saptamak çok çok zordur. Bu bağlantı en kolay olarak cerrahi branşlarda, en zor olarak psikiyatrik branşlarda kurulur. O nedenle en fazla malpraktis davası cerrahlara , en az malpraktis davası da psikiyatristlere açılır.

Malpratis davasının açılması ayrı şeydir, bunun mahkemece kanıtlanması ve cezalandırma evresine girilmesi ayrı şeydir.

AÇılan dava çoktur ama davanın kazanılması çok çok zordur.

Asistan hakkında açılan davanın sorumluluğu onun altındaki uzman hekime aittir. Asistanı yasalar ve çalıştığı kurum korur. Çünkü asistan bağımsız olarak ABD’de hasta göremez, asistanım gördüğü tüm hastalara bir de uzman görmek zorundadır. Bunu acil servis pratiği gibi bazı dar alanlarda istisnaları olsa da asistan tüm durumlarda sorumluluğu uzman ile paylaşır.

Uzman hekimin bir malpraktis davasını kaybetmesi durumunda ilgili eyalet tıbbi kurulu “state medical board” devreye girer. İlgili cezayı verir, bu cezalar durumdan duruma değerlendirilir, tamamen lisans iptalinden, lisans dondurulmasına, çalışma izninin geçici ya da kalıcı olarak iptaline kadar değişik şekillerde olabilir.

Sigorta şirketi açıcından, hekimi malpraktis sigortasına almış olan şirketin de kendine göre yaptırımları olabilir, sigorta ücretini artırabilir, üyeliği iptal edebilir vb gibi. Malpraktis davasının ciddiyetine, yapılan hatanın büyüklüğüne göre ve bunun tıbbı kurul ve mahkemece cezalandırılıp cezalandırılmadığına göre hekim lisansını korusa bile malpraktis sigortası yapacak şirket bulamayacak duruma da gelebilir.

Dr.Ulaş Mehmet Çamsarı 
USMLE STRATEJİ MERKEZİ
http://www.usmer.org
 http://usmle.ulascamsari.com

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)